Các model phổ biến bộ truyền động đa vòng

SAR 07.1, SAR07.2, SAR 07.6, SAR 10.1, SAR10.2, SAR 14.2, SAR 14.6, SAR 16.1, SAR 16.2, SAR 25.1, SAR 30.1

SA 07.2, SA 07.6, SA 10.2, SA 07.2, SA 07.6, SA 10.2, SA 10.2, SA 14.2, SA 14.6, SA 16.1, SA 16.2, SA 25.1, SA 35.1, SA 48.1,

… là các bộ truyền động quay nhiều vòng của dòng SAR, SA, có khả năng chịu được lực đẩy tác dụng lên van và truyền mô-men xoắn đến van trong ít nhất một vòng quay (theo tiêu chuẩn ISO 5210). Tức là bộ truyền động nhiều vòng quay được thiết kế thực hiện nhiều hơn một vòng quay.

Do đó, van cổng thường được trang bị thân van nổi. Van sẽ được vận hành trên cơ sở nhiều vòng quay được thực hiện bởi bộ truyền động nhiều vòng quay. Do đó, thiết bị truyền động nhiều vòng quay được trang bị với một trục rỗng phù hợp lắp với van cổng.

Nhiều model phù hợp cho nhiều điều kiện làm việc khác nhau, mời quý khách tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Liên hệ ngay hoặc tìm hiểu thêm:

Bộ truyền động quay nhiều vòng cho chế độ Open-close (SA)

Loại Tốc độ đầu ra ở 50 Hz Phạm vi cài đặt cho mô-men xoắn Số lần khởi động tối đa
(Starts max)
Mặt bích lắp van
  [rpm] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SA 07.2 4 – 180 10 – 30 60 F07 or F10 G0
SA 07.6 4 – 180 20 – 60 60 F07 or F10 G0
SA 10.2 4 – 180 40 – 120 60 F10 G0
SA 14.2 4 – 180 100 – 250 60 F14 G1/2
SA 14.6 4 – 180 200 – 500 60 F14 G1/2
SA 16.2 4 – 180 400 – 1,000 60 F16 G3
SA 25.1 4 – 90 630 – 2,000 40 F25 G4
SA 30.1 4 – 90 1,250 – 4,000 40 F30 G5
SA 35.1 4 – 45 2,500 – 8,000 30 F35 G6
SA 40.1 4 – 32 5,000 – 16,000 20 F40 G7
SA 48.1 4 – 16 10,000 – 32,000 20 F48

Bộ truyền đông quay nhiều vòng cho chế độ điều biến (SAR)

Loại Tốc độ đầu ra ở 50 Hz Phạm vi cài đặt cho mô-men xoắn Mô men xoắn cực đại cho nhiệm vụ điều biến Số lần khởi động tối đa
(Starts max)
Mặt bích lắp van
  [rpm] [Nm] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SAR07.2 4 – 90 15 – 30 15 1,5 F07 or F10 G0
SAR07.6 4 – 90 30 – 60 30 1,5 F07 or F10 G0
SAR10.2 4 – 90 60 – 120 60 1,5 F10 G0
SAR14.2 4 – 90 120 – 250 120 1,2 F14 G1/2
SAR14.6 4 – 90 250 – 500 200 1,2 F14 G1/2
SAR16.2 4 – 90 500 – 1,000 400 900 F16 G3
SAR25.1 4 – 11 1,000 – 2,000 800 300 F25 G4
SAR30.1 4 – 11 2,000 – 4,000 1,6 300 F30 G5

Các model trên phổ biến:

Dòng SARxx.x: SAR07.1, SAR07.2, SAR07.6, SAR10.1, SAR10.2, SAR14.2, SAR14.6, SAR 16.1, SAR 16.2, SAR 25.1, SAR 30.1,…

Dòng SAxx.x: SA 07.2, SA 07.6, SA 10.2, SA 10.2, SA 14.2, SA 14.6, SA 16.1, SA 16.2, SA 25.1, SA 35.1, SA 48.1,…

sa-sar-sq-sqr