Bộ truyền động SQ và SQR

Các bộ truyền động thuộc loại SQ cho chế độ đóng mở và chế độ định vị được xếp hạng cho loại A và B hoặc loại chế độ làm việc S2 – 15 min.

Các bộ truyền động điều biến của dải SQR được xếp loại C hoặc loại chế độ S4 – 25%.

Bộ truyền động thuộc loại dải SQ / SQR có thể được kết hợp với nhiều bộ điều khiển khác nhau từ điều khiển MỞ-ĐÓNG đơn giản đến dạng được điều khiển vi mô với giám sát dữ liệu hoạt động hoặc giao diện fieldbus.