Hệ thống truyền thông (communication systems)

Giảm chi phí là một trong những yếu tố chính có lợi từ công nghệ fieldbus. Ngoài ra, việc có giao tiếp nối tiếp trong quá trình tự động hóa đã được chứng minh là một dạng điều khiển đổi mới cho các thiết bị trường và cả các thiết bị truyền động. Khái niệm về tăng hiệu quả bằng điều chỉnh tham số từ xa hoặc quản lý vật tư nhà máy từ xa sẽ không khả thi nếu không có công nghệ fieldbus. Thiết bị truyền động AUMA được trang bị giao diện fieldbus mang tính hiện đại.

Nhiều model phù hợp cho nhiều điều kiện làm việc khác nhau, vui lòng liên hệ để tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

  Profibus Modbus Foundation Fieldbus HART Wireless
Thông tin chung Trao đổi tất cả các lệnh hoạt động rời rạc và liên tục, tín hiệu phản hồi, yêu cầu trạng thái giữa các thiết bị truyền động và DCS dưới dạng thông tin kỹ thuật số
Các giao thức hỗ trợ DP-V0, DP-V1, DP-V2 Modbus RTU FF H1 HART Wireless
Số lượng thiết bị tối đa 126 (125 thiết bị trường và một thiết bị chính master Profibus DP) không có bộ lặp; tức là tối đa 32 thiết bị trên mỗi đoạn Profibus DP 247 thiết bị trường và một thiết bị chính Modbus RTU Không có bộ lặp, tức là tối đa. 32 thiết bị trên mỗi đoạn Modbus 240 thiết bị trường bao gồm thiết bị liên kết. Có thể kết nối tối đa 32 thiết bị với một đoạn Foundation Fieldbus. 64 thiết bị hiện trường khi triển khai công nghệ multidrop 250 mỗi cổng gateway
Chiều dài cáp tối đa mà không có bộ lặp Tối đa 1.200 m (đối với tốc độ truyền <187,5 kbit / s), 1.000 m với tốc độ 187,5 kbit / s, 500 m với tốc độ 500 kbit / s, 200 m với tốc độ 1,5 Mbit / s Max. 1,200 m Max. 1,900 m khoảng 3,000 m Ngoài trời được bao phủ  khoảng 200 m,
Trong nhà khoảng 50 m
Tối đa chiều dài cáp với bộ lặp Khoảng 10 km (chỉ áp dụng cho tốc độ truyền <500 kbit / s), 4 km (ở 500 kbit / s) Khoảng 2 km (ở 1,5 Mbit / s) Chiều dài cáp tối đa có thể tùy thuộc vào loại và số lượng bộ lặp. Thông thường, tối đa 9 bộ lặp có thể được sử dụng trong một hệ thống Profibus DP. Khoảng 10 km
Chiều dài cáp tối đa có thể tùy thuộc vào loại và số lượng bộ lặp. Thông thường, tối đa 9 bộ lặp có thể được sử dụng trong một hệ thống Modbus.
Khoảng 9,5 km
Chiều dài cáp tối đa có thể được thực hiện tùy thuộc vào số lượng bộ lặp. Đối với FF, xếp tầng tối đa 4 bộ lặp.
Có thẻ sử dụng bộ lặp lại, chiều dài cáp tối đa tùy theo tiêu chuẩn của hệ thống dây cáp 4 – 20 mA. Mỗi thiết bị hoạt động như một bộ lặp. Các thiết bị được sắp xếp nối tiếp sau được sử dụng để bao phủ các khoảng cách lớn.
Bảo vệ quá áp (tùy chọn) Lên đến 4 kV     không yêu cầu

Các model phổ biến: AUMATIC AC 01.2 Profibus DP, AUMATIC AC 01.2 Modbus RTU, AUMATIC AC 01.2 Foundation Fieldbus, AUMATIC AC 01.2 Profibus DP SIL, AUMATIC AC 01.2 Modbus RTU SIL,…