Bộ truyền động từng phần (Auma part-turn actuators)

Thiết bị truyền động quay một phần vòng bằng điện của AUMA được sử dụng khi phải thực hiện chuyển động tự động, vận hành bằng điện ở góc xoay nhỏ hơn 360 ° với trường hợp của các van như van bướm và van bi.

Nhiều model phù hợp cho nhiều điều kiện làm việc khác nhau, mời quý khách tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Liên hệ ngay hoặc tìm hiểu thêm:

Loại Thời gian vận hành ở 50 Hz Phạm vi cài đặt cho momen xoắn Số lần khởi động tối đa (Starts max) Mặt bích lắp van
  [s] [Nm] [1/h] Standard (ISO 5211) Option (EN ISO 5211)
SQ 05.2 4 – 32 50 – 150 60 F05/F07 F07, F10
SQ 07.2 4 – 32 100 – 300 60 F05/F07 F07, F10
SQ 10.2 8 – 63 200 – 600 60 F10 F12
SQ 12.2 16 – 63 400 – 1,200 60 F12 F10, F14, F16
SQ 14.2 24 – 100 800 – 2,400 60 F14 F16
Loại Thời gian vận hành ở 50 Hz Phạm vi cài đặt cho momen xoắn Mô-men xoắn cực đại cho nhiệm vụ điều biến Số lần khởi động tối đa (Starts max) Mặt bích lắp van
  [s] [Nm] [Nm] [1/h] Standard (ISO 5211) Option (EN ISO 5211)
SQR 05.2 8 – 32 75 – 150 75 1,5 F05/F07 F07, F10
SQR 07.2 8 – 32 150 – 300 150 1,5 F05/F07 F07, F10
SQR 10.2 11 – 63 300 – 600 300 1,5 F10 F12
SQR 12.2 16 – 63 600 – 1 200 600 1,5 F12 F10, F14, F16
SQR 14.2 36 – 100 1,200 – 2,400 1,2 1,5 F14 F16

Các model phổ biến:

Dòng SQ: SQ05.2, SQ07.2, SQ10.2, SQ12.2,…

Dòng SQEx: SQEx05.2, SQEx07.2, SQEx10.2, SQEx12.2,…

Dòng SQR: SQR05.2, SQR07.2, SQR10.2, SQR12.2,…

Dòng SQREx: SQREx05.2, SQREx07.2, SQREx10.2, SQREx12.2,…

Dòng FQM: FQM05.2, FQM07.1, FQM10.1, FQM12.1,…

Dòng FQMEx: FQMEx05.2, FQMEx07.1, FQMEx10.1, FQMEx12.1,…