Bộ truyền động điều chỉnh tốc độ SAV và SARV

Variable speed actuators SAV and SARV – Bộ truyền động tốc độ thay đổi SAV và SARV

Thiết bị truyền động quay nhiều vòng SAV .2 cho chế độ đóng mở và SARV .2 cho chế độ điều biến được ghép nối với bộ điều khiển ACV .2, phạm vi của AUMA SA / SAR được tăng cường bởi các mô hình tốc độ thay đổi. Từ đó giúp tăng tỷ lệ điều khiển tốc độ rộng đến 1:10.

Các thiết bị truyền động thuộc loại SAV cho nhiệm vụ đóng mở và nhiệm vụ định vị được xếp loại chế độ A và B hoặc loại chế độ S2 – 15 phút. Có sẵn phiên bản đặc biệt để chạy lâu hơn cho chế độ S2 – 30 phút.

Các thiết bị truyền động thuộc loại SARV được xếp loại C hoặc loại chế độ S4 – 25%. Có sẵn phiên bản đặc biệt cho S4 – 50%.

Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết