Bộ truyền động SA và SAR

Các thiết bị truyền động thuộc loại SA dùng cho chế độ đóng mở và chế độ định vị được đánh giá loại A và B hoặc chế độ làm việc S2 – 15 min. Có sẵn phiên bản đặc biệt để chạy lâu hơn cho chế độ S2 – 30 phút.