Hệ thống truyền thông (communication systems)

Để chuyển động thẳng hoàn hảo, ví dụ trong trường hợp van cầu, bộ truyền động nhiều lần SA có thể được kết hợp với bộ đẩy tuyến tính LE. Trong trường hợp phải vận hành bố trí đòn bẩy, bộ phận đẩy tuyến tính có thể được lắp trên đế.