Bộ điều khiển (Auma controls)

Bộ truyền động được trang bị bộ điều khiển tích hợp có thể được vận hành thông qua các phần tử vận ​​hành trên bộ điều khiển cục bộ. Các điều khiển được kết nối hoàn chỉnh với thiết bị truyền động.
Bộ truyền động có thể được thiết lập hoàn toàn cục bộ mà không cần kết nối trực tiếp với DCS. Chỉ các lệnh vận hành và tín hiệu phản hồi được trao đổi giữa hệ thống điều khiển và cơ cấu chấp hành. Điều chỉnh động cơ được thực hiện trong thiết bị và hầu như không có độ trễ. Bộ truyền động AUMA có sẵn các bộ điều khiển tích hợp AM hoặc AC.